R-MAX

Giới Thiệu

Công ty TNHH Cơ khí chính xác MIENHUA nằm trong hệ thống các công ty Cơ khí và điện tử 100% vốn Đài Loan, bao gồm công ty TNHH YNGHUA Việt Nam, công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác MIENHUA, công ty TNHH Cơ Khí Mianlan và công ty TNHH Nhôm ASEAN.

Xem tiếp

Hệ cửa sổ lùa

Image 01 Rmax 888,898,858,

R-max- hệ cửa đi châu âu

Image 01 MH-EU -60,MH-EU-55,MH-EU-145,MH-EU-145

R-max- hệ vách ngăn- mặt dựng châu âu

Image 01 MH- LSX-60,MH-LSX-1000,MH-EU-80&1050,MH-EU-76&...

Hệ cửa lùa

Image 01 Rmax-188,1088,XT1000-4,5cm

Rmax- cửa lùa hệ châu âu

Image 01 MH-EU-110,MH-EU-90,MH-EU-93,MH-EU-86,MH-EU-1063,MH...

Hệ cửa sổ bật

Image 01 Rmax-39A,1039,808,808 chia ô, W1000, w1000-1,2mm

Hệ cửa đi

Image 01 Rmax-76,1000-3cm,1000-4,5cm,700-1,2cm

Hệ lá sách

Image 01 Cố định, lá sách xoay

Hệ vách ngăn

Image 01 Rmax76,1000

Hệ mặt dựng

Image 01 Rmax:01,02,03,04

Hệ khác

Image 01 Xem thông tin layout